Zwart Janstraat 121B, Rotterdam

VERHUURD

Bent u geïnteresseerd en wil u meer weten, neem dan contact met ons op!

CONTACT

Zwart Janstraat 121B, Rotterdam

Voor verhuur is beschikbaar een hoogwaardig en in stijl afgewerkte winkelruimte met ruim souterrain/kelder in Rotterdam. Het object is na afronding van de werkzaamheden direct te betrekken.

Ligging:
De Zwart Janstraat maakt onderdeel uit van Het Oude Noorden. Een stadsdeel met zeer diverse bouwstijlen. Het meest opvallend zijn de stijlen van rond 1900 en die van de stadsvernieuwing in de jaren tachtig van de 20e eeuw. De wijk is compact gebouwd met een hoog aantal inwoners per vierkante kilometer. In de tot Noorderboulevard ‘omgedoopte’ Zwart Janstraat en Noordmolenstraat en de aanliggende Zwaanshals bevinden zich veel winkels. De winkelstraat kenmerkt zich door een mix van lokale retailers met diverse ketens zoals ICI Paris XL, Coop Vandaag, Bakker Breggen, Etos en Van Haren.

Oppervlakte                    Winkelruimte ca. 67 m² v.v.o.
Souterrain/kelder (volledige stahoogte) ca. 44 m²

Verdieping                       Begane grond + souterrain/kelder

Bereikbaarheid:
De Zwart Janstraat is per auto uitstekend bereikbaar vanaf de snelweg. Hiervoor neemt afslag 15 Crooswijk en daarna rijdt via Bergweg met ca. 5 minuten naar de Zwart Janstraat.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen. De tram- en bushalte Bergweg bevindt zich op korte loopafstand.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg of middels parkeervergunningen 

Wijze van oplevering:
Opleveringsniveau casco +
– CV (huur) met geïnstalleerde radiatoren;
– nette toiletruimte met toilet en fonteintje;
– gestuukte plafonds wit geschilderd;
– plafonds v.v. diverse brandvertragende LED inbouwspots en brandvertragende centraaldozen t.b.v. verlichting;
– robuust afgewerkte wanden, deels wit geschilderd;
– nette pui met dubbele entreedeuren;

Overig:
– stoppenkast v.v. aardlekschakelaar, gasmeter, watermeter in kelder;

Frontbreedte:
Ca. 3,7 meter

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op de website ‘ruimtelijkeplannen.nl’.

Artikel 5 Gemengd – 1, 2, 3
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met I, bestemd voor:
a. winkels, kantoren, en praktijkruimten uitsluitend op de begane grond;
b. bedrijven (t/m categorie 2), uitsluitend op de begane grond;
c. maatschappelijke voorzieningen, op alle verdiepingen;
d. woningen, uitsluitend op de verdieping(en);
e. horeca op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
f. seksinrichting, waar zulks op de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat gebruik als seksinrichting niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a. of b.;
g. belwinkels, uitsluitend aan Bergweg 270 en 280, Zaagmolenstraat 114, Zwart Janstraat 126 en 145, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a., b., c., of d.;
h. overbouwde doorgang, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
i. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
j. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten) te vermeerderen met btw.

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten inclusief btw dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren. Flexibele voorwaarden zijn bespreekbaar.

Aanvaarding:
Het object is in overleg na afronding werkzaamheden beschikbaar.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de winkelruimte aan de Zwart Janstraat 121B te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.