Zwart Janstraat 71A, Rotterdam

VERHUURD

Bent u geïnteresseerd en wil u meer weten, neem dan contact met ons op!

CONTACT

Voor verhuur is beschikbaar een nette winkelruimte aan de Zwart Janstraat 71A in Rotterdam

Ligging:
De Zwart Janstraat maakt onderdeel uit van Het Oude Noorden. Een stadsdeel met zeer diverse bouwstijlen. Het meest opvallend zijn de stijlen van rond 1900 en die van de stadsvernieuwing in de jaren tachtig van de 20e eeuw. De wijk is compact gebouwd met een hoog aantal inwoners per vierkante kilometer. In de tot Noorderboulevard ‘omgedoopte’ Zwart Janstraat en Noordmolenstraat en de aanliggende Zwaanshals bevinden zich veel winkels. De winkelstraat kenmerkt zich door een mix van lokale retailers met diverse ketens zoals bijvoorbeeld Chateautjes, Sporthuis Pim Doesburg, Haarimport, Kruidvat, ICI Paris XL, Pearle, McDonalds, Coop Vandaag, Specsavers, Bakkerij Van der Breggen, Van Haren Schoenen, Subway, ING Bank en de Etos.

Oppervlakte                    Winkelruimte ca. 87 m² v.v.o.

Verdieping                       Begane grond

Indeling
ca. 87 m² winkelruimte gelegen op de begane grond

De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Rotterdam, Sectie W, Nr. 861-A

Bereikbaarheid
De Zwart Janstraat is per auto uitstekend bereikbaar vanaf de snelweg. Hiervoor neemt u afslag 15 Crooswijk en daarna rijdt u via de Bergweg in ca. 5 minuten naar de Zwart Janstraat.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen. De tram- en bushalte Bergweg bevindt zich direct om de hoek van de Zwart Janstraat.

Parkeren
Betaald parkeren langs de openbare weg of middels parkeervergunningen

Wijze van oplevering
De ruimte wordt vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) opgeleverd in de alsdan aanwezige staat met navolgende voorzieningen:
– CV installatie;
– luchtgordijn;
– laminaatvloer;
– systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
– nieuwe pui;
– (zwevend) toilet;
– pantry;

De in het gehuurde aanwezige voorzieningen/installaties worden gedurende de huurperiode om niet ter beschikking gesteld. Deze voorzieningen/installaties behoren niet tot het gehuurde, derhalve heeft eigenaar hierover geen onderhouds, vervangings- en/of reparatieplicht.

Overig:
– stoppenkast v.v. aardlekschakelaar in kast onder trap (naar bovenwoning);
– CV-ketel in pantry;
– gas- en watermeter in kast onder trap (naar bovenwoning);

Frontbreedte:
Ca. 3 meter

Bijkomende kosten / servicekosten
Nader te bepalen.

Gebruik
Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW. Horeca is niet toegestaan.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op de website ‘ruimtelijkeplannen.nl’.

Artikel 5 Gemengd – 1, 2, 3
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd – 1, 2, 3’ aangewezen gronden zijn, voorzover aangeduid met I, bestemd voor:
a. winkels, kantoren, en praktijkruimten uitsluitend op de begane grond;
b. bedrijven (t/m categorie 2), uitsluitend op de begane grond;
c. maatschappelijke voorzieningen, op alle verdiepingen;
d. woningen, uitsluitend op de verdieping(en);
e. horeca op de begane grond, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
f. seksinrichting, waar zulks op de plankaart is aangegeven, met dien verstande dat gebruik als seksinrichting niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a. of b.;
g. belwinkels, uitsluitend aan Bergweg 270 en 280, Zaagmolenstraat 114, Zwart Janstraat 126 en 145, met dien verstande dat gebruik als belwinkel niet meer is toegestaan nadat functieverandering heeft plaatsgevonden in een van de andere toegelaten functies vermeld onder sub a., b., c., of d.;
h. overbouwde doorgang, waar zulks op de plankaart is aangegeven;
i. gebouwde parkeervoorzieningen, geheel of gedeeltelijk ondergronds;
j. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten) te vermeerderen met btw.

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten inclusief btw dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Datum van oplevering / aanvaarding:
Het object is per direct beschikbaar, doch in overleg.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

BIZ bijdrage
Het gehuurde bevindt zich in een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Dit heeft tot gevolg dat er een bestemmingsbelasting geldt. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte en op internet van en voor deze ondernemers te realiseren.

De BIZ-bijdrage komt voor rekening van huurder.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de winkelruimte aan de Zwart Janstraat 71A te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.